VÅR STORY

Under hösten 2020 skulle vi i uppdrag av skolan starta ett UF-företag. Vår första tanke gick mot att skapa en produkt som betyder mer än bara en vara. Att bredda marknaden och sprida budskapet om att hjälpa världen med de hot de står inför såg vi som en viktig grundtanke. Det var då grunden för Läsa och Lära lades.

Sedan vi på Läsa och Lära gick i sjuan har de globala målen varit en stor del av vår utbildning i skolan, vi har läst och lärt oss dem. Idag ser vi ett problem, eller rättare sagt en kunskapslucka hos barn i yngre åldrar om just de 17 globala målen. Barn är vår framtid, och vår framtid formas efter hur väl vi uppfyller de globala målen. Där ser vi vår chans att hjälpa till i den långa hållbarhets kedjan. Genom att lära nästa generation om de globala målen på ett roligt men samtidigt lärorikt sätt kan vi skaffa både yngre och äldre klimathjältar. Vi funderade över hur vi hade velat lära oss om målen när vi var i åldrarna 6-9 år. Svaret på den frågan blev enkel – genom en bok.

Bakom boken

VD

Astrid ser till att ta företaget till nästa steg med hjälp av sin positivitet och erfarenheter inom ledarskap. Att skapa ett väl fungerade samarbete är vad hon vill nå, både inom företaget och i världen.

Astrid Kahlman

Företagsledare/VD

Marknadsföring

Moa har ett kreativt sinne för design och illustration. Med hennes egenskaper kommer hon att kunna sprida Läsa och Läras budskap till en så stor målgrupp som möjligt.

Moa Gerlam

Marknadsföring

Ekonomi

Frida har goda kunskaper inom ekonomi och ställer upp budgetar med noggrannhet. Med hennes förmåga att organisera och strukturera kommer Läsa och Lära nå de resultat vi strävar efter.

Frida Hulten

Ekonomiansvarig

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi vill tacka Textatik, Olsson & co, We App och FN-förbundet för möjligheten att få rådgivning och stödjande marknadsföring under vårt UF-år. 

Intresserad av vår
produkt?

Hör gärna av dig så svarar vi på eventuella frågor och återkommer med