VÅR PRODUKT

  • Butik
  • Agenda 2030
  • 17 SMARTA VAL

BOKEN

Vår kärnprodukt är boken “Elli och världens vänner”. Det vi erbjuder kunden är en rolig, lärorik och spännande lässtund i hemmet som kvällsläsning, högläsning i skolan eller en läsutmaning för barnet själv. Vi erbjuder läskunniga barn en chans att från tidig ålder lära sig om de 17 målen utan en förälder eller lärares hjälp. Men boken kan också fungera som undervisningsmaterial för pedagoger i grundskolan. 

ARMBANDET

Med det magiska armbandet kan du följa Ellis resa till de olika länderna där de 17 globala målen behövs som allra mest. Pärlorna i armbandet symboliserar varje enskilt mål vilket genererar ett större intresse hos barnet. Inlärningen blir således effektiv och konkret. 

Vill du beställa vår produkt? Skicka iväg ett mejl till:
lasochlar.uf@gmail.com

17 pärlor for 17 mål

“Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och orättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.” Varje enskild pärla i det medföljande armbandet representerar varje enskilt mål för att både interagera och vidhålla barnets intresse för boken.

1. Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

3. Hälsa och välmående

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

5. Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

7. Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

17. Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

2. Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

4. God utbildning for alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

6. Rent Vatten och sanitet

Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

10. Minskad ojämnlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

14. Hav och marina resurser

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

16. Fredliga och inkluderande

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17 SMARTA VAL

1. Handla Fair Trade.

När du köper fairtrade-produkter så bidrar du till hållbar handel och att de som tagit fram det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete. 

3. Vaccinera dig.

Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort. 

5. Lika möjligheter för kvinnor och män.

Endast 9% av förhandlare vid fredsprocesser är kvinnor och 22% av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män. 

7. Återvinn dina batterier.

Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dina batterier. Starta upp en batteriinsamling på ditt jobb eller på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna. 

2. Organisera en dag för att ge mat åt behövande.

Gå ihop med ett gäng från skolan och vig en dag åt att ge mat till behövande. Hjälp till i ett soppkök för en organisation eller laga mat och ge till någon som är hungrig. Gör det till en regelbunden aktivitet! 

4. Sätt ihop en utbildning.

Sätt ihop en utbildning eller kurs om det just du har kunskap om och låt andra anmäla sig! Om du har en kompis som kan mycket om något, be kompisen att hålla en kurs. 

6. Spola inte ner skräp.

Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar oder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa. 

8. Handla hållbart.

Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Kräv även att alla företag börjar arbeta på det viset!

9, Skänk bort gamla prylar.

Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta så fungerar de gamla prylarna fortfarande. Skänk bort de saker du inte använder längre, eller se till att de återanvänds. 

11. Släck ljuset.

Släck ljuset hemma när du sitter vid datorn eller tv:n. Din skärm ger ifrån sig ett mysigt ljus, så du behöver inte ha lamporna tända. Det minskar slöseri med elektricitet och är bra för planeten. 

13. Promenera, cykla eller åk kollektivt.

Försök att promenera, cykla eller åka kollektivt så mycket du kan istället för att åka bil. 

15. Plantera ett träd.

Gör det till en tradition att plantera ett träd varje år. Plantera trädet där du bor, vid din skola eller någon annanstans. Utmana dina kompisar att göra samma sak.

10. Fika med någon som inte är som du.

En dag i månaden kan du fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp.

12. Köp ful frukt.

Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

14. Minska plastanvändningen.

Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter såsom påsar, sugrör och tops.

16. Håll koll på nyheterna.

Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig. 

17. Prata med vänner och familj.

Prata med vänner och familj om Globala målen och hur vi kan bidra till en hållbar
utveckling, hjälp till att sprida kunskap om de framsteg och positiva exempel som
finns. Världen blir bättre och vi kan vara del av den förändringen!

Intresserad av vår produkt?

Hör gärna av dig så svarar vi på eventuella frågor och återkommer med offert.